УниКредит е европейска търговска банка с уникални услуги в Италия, Германия, Централна и Източна Европа, която обслужва над 15 милиона клиента.

Докато Европа излиза от първоначалното смущение на пандемията, ние имаме шанса да възстановим нашите икономики и общества към по-добро. Финансовият сектор има решаваща роля в този преход. Банките трябва да бъдат дълбоко вградени в своите общности. Те трябва да действат като двигатели на индивидуален и колективен растеж, като помагат на общности и държави да разгърнат своя потенциал.

UniCredit се гордее, че е призната и наградена компания от някои от най-важните и влиятелни институции в банковата и финансовата индустрия. Получените награди са признание за качеството на продуктите и услугите, които предлагат на своите клиенти.

Локации на клоновете в град Бургас