Първа инвестиционна банка предлага разнообразна гама от услуги за частни и корпоративни клиенти. Много добре е развит бизнеса ѝ с карти - дебитни и кредитни, както и международните плащания. Инвестиционното злато и други благородни метали също са немалка част от бизнеса на банката. Тя е най-голямата банка с български капитал с широко развита мрежа от клонове в цялата страна. Със своите пет офиса в различни части на гр.Бургас, Първа инвестиционна банка е удобна и предпочитана банка за спестяване и кредитиране от гражданите, защото предлага качество и сигурност в обслужването.

Локации на клоновете в град Бургас