Купувате имот? Ако не искате да рискувате, потърсете специализира помощ

Агенция за недвижими имоти Ниа Пропърти Груп предлага на всички свои клиенти безплатни консултации относно покупко-продажбата на недвижими имоти. При нас ще получите пълна юридическа консултации и всяка друга правна помощ с цел успешно изповядване на сделката за имота.

Защо да се доверите на специалисти?

Покупко-продажбата на недвижими имоти крие много рискове, като най-големите са за купувача. Дали действително ще стане собственик на имота. Рискове крие също участието на пълномощник по сделката. При продажба на имот, той трябва изрично да е упълномощен, а в контекста на пълномощното да е ясен обемът на представителната власт.

Новото строителство също има своята специфика. Какво става, ако фирмата вече не съществува?

Друг важен фактор при сключване на сделки за недвижим имот е нотариусът, но не всички неща са негово задължение. Той е длъжен да провери налични ли са необходимите документи изискуеми по закон, за да изповяда сделката, но не е негово задължение да прави проучване на имота и да изследва историята му поне 10 години назад във времето, не е работа на нотариуса да Ви консултира коя сделка е най-изгодна за Вас – дарение, продажба, прехвърляне срещу издръжка и гледане и др.

Направете безплатна консултация на следните контакти:

nia@nia-property.com

+359890477717