Съвети при покупка на имот на зелено

Плюсовете от покупка на недвижим имот на зелено

За много хора, които желаят да закупят собствено жилище в сграда от ново строителство, покупката на имот на зелено се оказва желана алтернатива. При подобна покупка има възможност да се открие мечтаното жилище при по-нисък бюджет. Често клиентите имат желание да закупят имот „на зелено,“ освен заради атрактивната цена, а и затова, че имотът е нов и след получаването на Акт 16 и извършването на козметичен ремонт цената му може да се скочи. Добре е да се има предвид обаче, че подобна инвестиция крие повече рискове, отколкото сдобиването с вече изграден и въведен в експлоатация апартамент

техника за строеж на зелено

Как да се защитим при нередности?

  • Проучете инвеститора и подизпълнителите.

    Проверете дали дружеството има история и годишни отчети. Проверете дали не е в процедура по несъстоятелност или запор. Препоръчва се консултация с юрист.
  • Проверете терена.

    Препоръчително е да проверите обстойно терена, върху който е планирано строителството на сградата, дали е обременено с тежести. Направете детайлна справка в Имотния регистър за налични възбрани и ипотеки.
  • Сключете предварителен отговор.

    Той предполага намерение на страните да сключат окончателен договор в бъдеще. Важно е да се знае, че предварителния договор не се вписва в Агенцията по вписванията, но е желателно договорът да бъде нотариално заверен. Необходимо е в него да се съдържа информация за всички съществени условия по сделката, които да залегнат в нотариалния акт при изповядването ѝ.

Как да се защитим при нередности при строеж на зелено