С цел повишаване на качеството на обслужване, агенция за недвижими имоти Ниа Пропърти Груп, предлага на своите клиенти съдействие с цел получаване на ипотечно кредитиране. Наши консултанти ще подберат най-подходящите за вас оферти и ще Ви съдействат при покупката / продажбата на имот.

Подбиране на необходимите документи при кандидатстване за ипотечен кредит

Събирането на документи за ипотечен кредит е една от трудните стъпки. Така наречената “бумащина” отнема време и усилия, а е много важна стъпка за покупко /продажбна на имоти. Затова трябва внимателно да се подходи и да се доверите на специалисти от агенция за недвижими имоти.

Предварително одобрение

Докато събирате нужните документи за ипотечният кредит е препоръчително да задвижите и друг процес – предварителното одобрение от банката за максималния размер кредит, който може да получите. Желателно е това да стане преди подписването на предварителният договор с продавача на имота. По този начин може да избегнете евентуални неустойки, ако ипотечния кредит не бъде одобрен.

Най-важните документи при покупка на недвижим имот

  • Искане за отпускане на кредит - попълва се от кредитоискателя по образец
  • Копие от лична карта: Заверено с “Вярно с оргинала”
  • Удостоверение за семейно положение
  • Удостоверение за наличие/липса на данъчни задължения
  • Служебна бележка за размера на доходите
  • Предварителен договор за покупко-продажба

Направете безплатна консултация на следните контакти:

nia@nia-property.com

+359890477717

 

"Ниа Пропърти Груп ЕООД"  разполага със служител, който е  представител на "ДСК Дом" ЕАД, регистриран кредитен посредник в регистъра на БНБ под номер BCI000030."