интериорен дизайн при недвижимите имото

Интериорният дизайн е нещо повече от изготвяне на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта, чиито цел е вътрешното обзавеждане на сградите и помещенията в тях. Това е микс от практически и художествени идеи и решения, които целят да подобрят условията за обитаване в сградата в цялостно завършена естетическа форма. Интериорния дизайнер най-често е ангажиран с проектен анализ, пространствено планиране, естетика и обзавеждане. Във всеки нов обект се извършва предварителен оглед и анализ на обекта след, което се прави пълен проект за обзавеждане на жилище, офис, магазин, заведение или др.

Интериорен проект

Интериорният проект може да бъде разделен на три основни части:

  • Идеен проект;
  • Работен проект;
  • Авторски надзор.

Изготвяне на идеен проект

В идейния проект на интериорен дизайн се онагледяват вашите идеи и представи, съчетани с професионален опит в създаването на удобно, функционално и естетически привлекателно вътрешно пространство.

Изготвяне на работен проект

При изготвянето на работния проект се отделя голямо внимание, защото той е основата на всички ремонтни дейности. Съдържа цялата техническа информация, а всеки план е придружен с легенда, размери, описание и важни бележки. Преди окончателното оформяне на плановете, могат да се нанасят корекции.

Осъществяване на авторски надзор

Авторския надзор в интериорния дизайн означава посещение на обекта от проектант и е сред най-важните етапи при реализирането на всеки интериорен проект. Целта е да се гарантира точното и коректно изпълнение на проектите, като не се допускат възможности за грешки.

Ремонт и довършителни работи

Студията за интериорен дизайн много често предлагат услуги по ремонтни и довършителни дейности. Ако не разполагате с майстори или не можете да отделите време за това, те могат да ви осигурят екип, който да поеме цялостния ремонт и довършителни работи. Друга услуга, от която можете да се възползвате и да спестите време от разходки по магазините е консултация относно: избор на строителни материали, бои и настилки, избор на мебели, електрически уреди и др. Ще получите предложения според зададената от вас ценова категория и изисквания за функции.

Цена

Разбира се, идва ред и на въпроса: “Колко ще ми струва тази услуга”, за съжаление няма конкретен отговор. Цената се образува според параметрите: текущо състояние на обекта, квадратура, сложност на изпълнението, промени по инсталацията и разпределенията, допълнителни изисквания. След консултация и уточнение на вашия индивидуален проект можете да получите крайна цена. За да изразите вашето светоусещане и това, което харесвате в любимите ви цветове, и определени функционалности се доверете на професионалист в интериорния дизайн.