Какво включва услугата - обслужване на недвижими имоти?

Агенция за недвижими имоти Ниа Пропъти Груп  предлага комплексно обслужване в областта на управление, поддръжка и отдаване под наем на недвижими имоти. Услугата включва широк кръг от дейности, свързани с начина на ползване, стопанисване и нуждата от специфична поддръжка на даден имот. След анализ на нуждите Ние ще ви предложим персонализирана услуга, за да управлявате имота си успешно.

За кога е подходящата услугата Управление на недвижим имот?

Тази услуга е все по-търсена и предпочитана от собствениците на имоти. Изключително подходяща е , когато не разполагат с достатъчно време за ангажиментите с поддръжка и отдаване под наем на имота. Подходяща е особено за собственици, които имат повече от един имот или се намират някъде в чужбина и няма на кого да поверят имотите си.

Какви ангажименти покрива услугата при управление на отдаване под наем?

 

 • Съдействие при сключване на договори за наем;
 •  

   

 • Обработка на суми по сключени договри;
 •  

   

 • Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост;
 •  

   

 • Организиране и извършване на текущи ремонтни дейности, поддръжка и почистване на имота
 •  

  Какви ангажименти покрива услугата при управление на поддръжката на имота?

  • Контрол и огледен на общото състояние на имота;
  • Почистване на имота;
  • Плащане на сметки, данъци, застраховки;
  • Съдействие при извършване на ремонти