Ипотечните кредити достигнаха рекордни ниски лихви през 2021

Защо ипотечните кредити достигнаха толкова ниски лихви?

Тази година беше много силна по отношение на търсенето и усвояването на ипотечни кредити в България. Като се има предвид, че лихвите са двигател на пазара, тяхното рекордно падане са причина за това. Хората масово се насочиха към спестяване, причина за което е коронавируса и несигурността в ситуацията около него. Заради големия ръст на депозитите, банките са пълни с пари, ликвидността е много голяма. Оттам и конкуренцията между банките за привличане на клиенти, които желаят да получат ипотечен кредит, в момента се постига с по-ниски лихви. Движението на паричния пазар и падането на лихвите дава възможност на много хора за предоговаряме на съществуващи вече заеми. В много случаи при предоговарянето или рефинансирането изискванията на банките, освен редовен превод на работна заплата, включват и сключване на договор за други услуги, като допълнително осигуряване, застраховки или инвестиции. Представят ги за задължителни, като стандартния случай е, че те са на компании от тяхното “семейство”. Всъщност никоя банка не може да посочи конкретна компания, с която клиентът да сключи застраховка. Обикновено обаче болшинството от хора приемат, за да не губят време в проучване на оферти от конкурентни банки. Има го и моментът, че дори и да открият по-добра оферта от друга банка, рискуват повишаване на разходите за нотариални услуги, такси и др. Те, разбира се, също подлежат на договаряне с конкурентната банка, но при всички случаи е свързано с повече време и усилия.

о-големи кредити за по-дълъг период

По-големи кредити за по-дълъг период

Въпросът, който занимава хората сега по скоро е дали да изберат краткосрочен или дългосрочен ипотечен кредит. Повечето кредитоискатели предпочитат по-кратките заеми, зараси схващането, че колкото е по-дългосрочен заема, толкова повече лихва ще платят. Това е обаче рисковано за домакинствата, тъй като води до по-висока месечна вноска по кредита. За “безопасно”, според експерти, се смята месечното задължение по кредит да е около 30% от месечните доходи. Има хора с по-добра финансова дисциплина и те предпочитат по-високата месечна вноска, но да изплатят по-бързо заема си. За не малко от останалите кредитополучатели обаче е много по-добър вариант да изберат по-дълъг погасителен план. Това неминуемо води до по-ниска и много по-удобна месечна вноска, като това им дава свобода, на по-късен етап, те сами да решат дали и кога да направят частично или цялостно предсрочно погасяване на ипотеката си. Ако в този момент са изминали 12 месеца от изтегляне на кредита, не се плащат наказателни лихви.

Нови оферти

Нови оферти