Резерват в юното черноморие ропотамо

Резерват „Ропотамо“ Ропотамо е резерват, се простира по протежението на едноименната река е разположен на около 50 km южно от град Бургас, в район с изключително голямо биоразнообразие. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти, като лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино и лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, както и различни скални феномени, пясъчни дюни и плажна ивица, мочурища, блата и други. В рамките на резервата се намира и Змийския остров, който представлява неголям скален остров Резерватът е част от по-голямата защитена зона Рамсарско място Ропотамо.

плаж в резерват ропотамо

Голямият разнообразен животински и растителен свят в резервата

Сред гъстите гори, блатата, по скалистите брегове и в самата река Ропотамо растат над 500 вида цъфтяци растения, в това число и изключително редките водни лилии, както и различни видове билки и десетки видове дървета. Представители на фауната са елени, сърни, чакали лисици, диви прасета, както и много видове птици – корморани, пеликани, чапли и др. Резерватът „Ропотамо“ е разкошно място, от което всеки турист ще запази незабравими впечатления.

разсителен свят в резерват ропотамо