Задължителни изпити за брокери на недвижими имоти

В последните години, секторът на недвижимите имоти претърпява значителни промени, а с тях и необходимостта от по-строги стандарти за професионализъм в областта. Проектът за закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, внесен в парламента от депутати от партията "Възраждане", цели да установи ясни изисквания и стандарти за брокерите на имоти.


Един от ключовите елементи на предложението е въвеждането на задължителен курс на обучение и изпит за брокерите на имоти, които не разполагат със специално образование в сферата. Това би гарантирало, че всеки, който желае да се занимава с посредничество в сделки с недвижими имоти, притежава необходимите знания и умения за успешно изпълнение на своята роля.


Проектът предлага разделение на брокерите на имоти на две категории - посредници и агенти, с предоставянето на голяма власт на Камарата на посредниците. Това предоставяне на правомощия има за цел да подчертае значението на професионалната етика и компетентност в индустрията.


За да упражнява професията посредник или агент на недвижими имоти, лицето трябва да избере един от три възможни пътища. Първият вариант включва придобиване на свидетелство за трета квалификационна степен по специалност "Посредник на недвижими имоти". Вторият вариант е получаването на тапия за професионална квалификация от Камарата на посредниците. Накрая, третият вариант включва притежаване на висше образование по специалност "недвижими имоти" или икономическо, юридическо, архитектурно или инженерно-строително висше образование.


Идеята зад последния вариант е, че Камарата на посредниците ще определя кои специалности се признават, като всички останали висши образования изискват тапия от Камарата, за да се упражнява професията на посредник на имоти. Важно е да се подчертае, че за да стане човек посредник на имоти и да подписва консултантски договори, е необходимо да прекара няколко години в професията като агент.


Този проект на закон е стъпка към по-голямата професионализация на сектора на недвижимите имоти, като по този начин се осигурява по-добра защита за клиентите и се повишава общата прозрачност и доверие в индустрията.